1 Korintiërs 13


De liefde
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
De tekst die door veel mensen gebruikt word tijdens het trouwen. 

Het zegt zoveel in een paar woorden. We kunnen er zoveel kracht uit halen.

De reden dat ik nu deze tekst pak is omdat ik een gesprek had met iemand, en ik het gevoel had dat deze tekst hem kon bemoedigen.

Toch denk ik dat o.a. deze tekst ook voor mensen die niet geloven veel kan betekenen. Je hoeft niet gelovig te zijn om de bijbel te lezen en er kracht uit te halen. Het kan zomaar een bemoediging zijn. Een die misschien later een kwartje laat vallen en dan een diepe indruk achter laat. 

Soms gebruik ik ook bijbel teksten bij mensen die niet gelovig zijn, vaak is de reactie: “dat bijbel gebeuren hoeft niet voor mij, ik geloof niet” “ja leuk maar ik heb niets met dat geloof en die bijbel”. Toch laat ik me daar niet door kennen, ik geloof wel, en ben er van overtuigd dat deze teksten ook voor anderen, gelovig of niet gelovig, wat kunnen betekenen. Ook vertrouw ik er op dat God de teksten gebruikt om een zaadje te zaaien en te laten groeien. Maar voor zo’n moment an sich vind ik het gewoon belangrijk dat men wat aan een tekst heeft en daardoor kracht en energie, en vooral liefde mag ervaren om weer even door te gaan.

Deel dit bericht op

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg mij!

Nieuwsbrief ontvangen?