Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Van de week las ik in het boek Matteüs en het viel mij op dat er stond dat men “onder het belijden van zonden” gedoopt werd…..  Matteüs 3:6. Hoe is jouw doop gegaan? heb jij ook eerst je zonden beleden voordat je gedoopt werd?

Het steekt voor mij zo af tegen mijn eigen doop, als ik er over nadenk. Voordat ik gedoopt werd was ik aanwezig bij 3 studie avonden over de doop. Er werd van alles geleerd over de doop, eerlijk gezegd kan ik me er niks van herinneren. Hierna moest ik met iemand in gesprek, als het ware om te toetsen of ik er wel goed over nagedacht had, en moest ik een gebed wat op papier stond, bidden, volgens mij werd het het zondaarsgebed genoemd.

Deze tekst uit Mattheus zette mij aan het denken, is dit ook weer zo’n dingetje wat door mensen is aangepast naar de tijd van nu?
Begrijp me niet verkeerd, het is allemaal goed bedoeld, om ons op weg te helpen. Ten slotte ga ik er van uit dat onze leraren beseffen hoeveel verantwoordelijkheid zij gekregen hebben bij het opnemen van deze taak. Ook ik besef mij degelijk dat ik door het schrijven van blogs, mijn mening ventileer en dat dit soms mensen triggert op positieve dan wel op minder positieve punten.
Duidelijk is, is dat ieder zijn eigen relatie heeft met God en dat je er vooral voor moet zorgen dat je geen balken in je ogen krijgt, maar dat je waakzaam bent. Als je denkt, van mening bent,  dat mensen “verkeerd” denken, geef dit dan terug aan God en laat Hij duidelijk maken of je hun wat moet vertellen of wat dan ook. De buitenkant is maar de buitenkant, en vaak ook het enige wat wij zien. De binnenkant vergeet men en daar speelt zich nou juist die relatie af…. ieder huisje heeft zijn kruisje toch?!

Ik vond het wel bijzonder om de tekst die ik toen gekregen heb terug te lezen:

Romeinen 12:2
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Iets wat ik de laatste tijd ook ervaar.

Ik kon het niet laten om dan ook maar meteen even de foto’s op te zoeken van toen.

Deel dit bericht op

2 thoughts on “De doop”

Leave a Comment

Search
Scroll to Top