Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Ben jij je bewust van het zuurdeeg in je leven?

1 En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3 en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4 Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5 En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6 Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7 Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11 Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Wat is zuurdeeg eigenlijk:

Wij kennen zuurdeeg als deeg gemaakt van meel wat door gisting verzuurd. Die gisting noemen we ook wel fermentatie. Zuurdeeg ontstaat uit vers deeg en op natuurlijke wijze, dankzij de werking van bacteriën en natuurlijke gisten. Vroeger werd brood altijd bereid met zuurdeeg omdat het het brood smaak geeft en er voor zorgt dat het rijst. (wij gebruiken hiervoor tegenwoordig gist) Het duurt een aantal dagen voordat je een “desemstarter” klaar hebt en vergt ook wat aandacht.

Zuurdeeg in je eigen leven.

Heb je er überhaupt wel eens aan gedacht dat er zuurdeeg in je omgeving zou kunnen zijn? Dat het aanwezig kan zijn in je gezin, familie, kleine groep, kerk? Of luister jij gewoon naar wat er gezegd word, neemt het mee, accepteert het en onderzoekt het niet? bewust of onbewust omdat de preek bijvoorbeeld alweer uit je geheugen is op het moment dat je thuis komt, of omdat je gewoon in je wekelijkse patroon rolt en doorgaat met je leven.

In 2 timotheüs 3: 1-5 staat het volgende:

1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,
4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Als je dit naast de vergelijking van zuurdesem neer legt, word je dan kritischer? Word je dan alerter? Hoe vaak duik jij dieper je bijbel in om vergelijkingen te maken en om God’s wijze lessen te ontdekken? vergelijk je verschillende vertalingen met elkaar? Ben jij bereid om tijd en energie te steken in het onderzoeken van God’s woord, om van melkspijs naar vast voedsel over te stappen, om je eigen “desemstarter” te maken maar dan op de juiste manier om zo het woord van God te verspreiden?

Wees waakzaam, controleer alles, dus ook mijn schrijfsels, en laat God je ogen openen voor de dingen die niet in je leven thuis horen. Durf wakker te worden en kritisch te zijn, durf te geloven dat God niet altijd alles maar goed vind, maar ook waarschuwt voor alles wat langzaam onze wereld insluipt.

Deel dit bericht op

3 thoughts on “Ben jij je bewust van het zuurdeeg in je leven?”

  1. Een goede boodschap om over na te denken. Wat betreft kritisch zijn; ik merk dat ik anders tv ben gaan kijken. Komt misschien ook omdat ik een tijdje zelden tv keek. Ik zap wat af om iets te kunnen zien wat ik ook met mijn christen-zijn kan verantwoorden. Documentaires, natuurfilms en een enkele film blijven over.

Leave a Comment

Search
Scroll to Top