Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Een keuze maken of gewoon gaan…

Is het kwartje bij jou al gevallen? Staat jouw gevoel op dezelfde golflengte als je verstand? of is alles nog “work in progress” bij jou?

Op dit moment krijg ik het ene na het ander mailtje over bible journaling, hoe je creatief bezig kan zijn met God. Diverse journaling pakketten die ja kan kopen om je te helpen te groeien in bezig zijn met God. Bij het openen van de post, zag ik een brief met een opbouwende tekst, waarin stond dat de schrijfster ook heel goed wist hoe het werkte, maar dat ze onderuit gehaald werd door negatieve gevoelens en daardoor niet tot haar doel kwam met God. Je kon een boek bestellen om te leren hoe je deze valstrikken kon ontdekken en los kon laten om te groeien.

Nu is het bijna Hemelvaart en Pinksteren en moet ik er steeds aan denken, hoe er in het boek Handelingen besproken word hoe de gelovigen, die bij elkaar in een huis waren, gevuld werden met de Heilige Geest. Jezus had dit al voorspeld voordat hij werd opgenomen, men zou gedoopt worden met de Heilige Geest, want Johannes had alleen maar met water gedoopt, en vervolgens Zijn getuigen zijn tot het uiterste van de aarde. (Handelingen 2:8-9)

De eerste bekeerden zich in vers 37 met nadat Petrus zei:

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. zovelen als de Heere, onze God ertoe roepen zal.  en met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen weren er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het boord en in de gebeden.

(Handelingen 2:38-42 HSV)

Het doet mij beseffen dat wij zo nuchter zijn, dat wij ons gevoel vaak volgen, en verstand niet kunnen matchen met gevoel, waardoor we veel dingen over het hoofd zien. Veel vreugde, kracht en actie missen. Want hoe simpel het is lezen we gewoon in Handelingen, het antwoord op de vraag: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?” staat hierboven beschreven. Geen boekjes, journaling of wat dan ook, nee dopen en volharden in de leer.

Dopen; een keuze maken om God te volgen. Een keuze die je maakt soms  uit angst, uit enthousiasme of gewoon omdat het van je verwacht word. Maar dopen is de keuze maken omdat je beseft dat God bestaat en dit ook daadwerkelijk wil gaan aanvaarden en mee maken. Je wilt je open stellen voor de Heilige Geest, dat die aan de slag kan in jouw leven, jou mag gaan gebruiken voor dat wat God wil en niet voor dat wat je zelf wil. Laat dat een besef zijn wat tot je doordringt. Je geeft echt je oude leven op, en mag alle beloftes uit de bijbel tot je nemen, geloven en op vertrouwen.

Ook ik heb moeten groeien, dacht vaak dat ik er al was, en had met regelmaat het gevoel, en riep dan ook uit, Heer laat die opwekking ook in mij zijn. Ik wil me ook als een Leeuw voelen, en gaan, me niks aantrekken van wat een ander vind, omdat ik weet dat U van mij houdt en mij vormt. Toch ging mijn gevoel altijd met me aan de haal, en bleef er weinig over van de verstandelijke wijsheid.

Ik hoop dat ieder op zijn eigen manier met God aan de slag gaat, creatief of niet, maar weet dat dat wat je tekent goed is. Of het nou een stok poppetje is of een super mooie gelijkende vrouw/man of wat dan ook. Ieder heeft zijn eigen gaven en talenten en je hoeft niet te voldoen aan dat wat je bij een ander ziet. Dat levert alleen maar stress op en dus geen groei, vreugde en een vrij leven.

Zoek op wat God voor jou bedoeld heeft, maar duik wat sneller in het diepe.

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top