Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Goede vrijdag, waar denk jij aan?

Vandaag is het Goede Vrijdag, gisteren kon je kijken naar The Passion Tijdens het kijken besefte ik me dat het al weer een jaar geleden is dat ik The Passion live mocht mee maken in Leeuwarden, met mijn dochter, een bijzonder avond toen.

Toen ik bij de manuele therapeut was vertelde zij mij dat ze meestal wat depressief is rond de Pasen. Op mijn vraag “Waarom dan?” legde ze uit dat ze niet gelovig is, ook niet veel met de feestdagen heeft, maar dat ze rond Pasen besefte dat het om de dood gaat, en dan denkt zij aan overledenen. Dit maakte haar wat depressief rond die tijd. Ze benadrukte dat ze niet gelovig is, met kerst ook niet veel ervaart, maar met Pasen… tja dat was een ander verhaal.

Maar waar denk jij aan met Pasen? Op vrijdag de treurige maar toch ook verblijdende boodschap dat Jezus is gestorven, en enkele dagen later, de blijde boodschap dat Jezus niet meer in Zijn graf ligt, maar is opgestaan uit de dood. Wat betekend dat voor jou?

Jezus aan het kruis (Markus 15: 22-41 BB)

22 Ze brachten Hem naar de plek die Golgota heet. Dat betekent ‘Schedelplaats.’ 23 Ze wilden Hem wijn gemengd met mirre te drinken geven. Maar Hij wilde die niet drinken. 24 Toen spijkerden ze Hem aan het kruis. En ze verdeelden zijn kleren door erom te loten. 25 Het was negen uur ‘s morgens toen ze Hem aan het kruis hingen. 26 Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond waarom Hij de doodstraf had gekregen. Er stond op: ‘De koning van de Joden.’
27 Samen met Hem kruisigden ze twee moordenaars. De één links en de ander rechts van Hem. 28Zo gebeurde wat al in de Boeken stond: ‘Hij werd als een misdadiger behandeld.’

29 De mensen die voorbij kwamen, scholden Hem uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeiden: “Hé, Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt! 30 Red Jezelf en kom van dat kruis af!” 31 De leiders van de priesters en de wetgeleerden zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook: “Anderen heeft Hij gered, maar Zichzelf kan Hij niet redden. 32 Laat de Messias, de koning van Israël, maar eens van dat kruis af komen! Dan zullen we in Hem geloven.” Ook de mannen die samen met Hem waren gekruisigd zeiden zulke dingen tegen Hem.

33 Vanaf ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur ‘s middags. 34 Toen riep Jezus luid: “Eloï, Eloï, lama sabachtani!” Dat betekent: ‘God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?’ 35 Een paar mensen die erbij stonden, zeiden: “Hoor, Hij roept Elia!” 36 Eén van de mensen liep naar Hem toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf Hem te drinken. Hij zei: “Wacht even. Dan zullen we zien of Elia komt om Hem er af te halen.” 37 Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf.

38 Op dat moment scheurde het gordijn  in de tempel van boven naar beneden in tweeën. 39 De legerhoofdman die tegenover Jezus stond, zag hoe Jezus stierf. Hij riep uit: “Ja, dit was écht Gods Zoon!”

40 Er stonden in de verte ook vrouwen toe te kijken. Dat waren onder andere Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. 41 Ze waren Jezus gevolgd en hadden Hem gediend toen Hij in Galilea was. Er stonden ook nog veel andere vrouwen die met Hem waren meegereisd naar Jeruzalem

Ik wens je een fijn weekend.

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top