Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

We vissen allemaal uit dezelfde vijver, onze bijbel, God’s Woord. Toch valt het mij op dat er zoveel verschillende meningen zijn over God’s Woorden, dat bijbel teksten op vele verschillende manieren worden uitgelegd.  Dat je soms het idee hebt dat je alleen staat in het begrijpen van een tekst, maar dat je later linksom of rechtsom dezelfde interpretatie steeds vaker hoort, terwijl de tekst daarvoor nooit zo werd uitgelegd. Het lijkt dan net of je “onder een steen hebt geleefd”, zij wisten het allang en ik niet!!

Dit roept allerlei vragen bij mij op zoals: Heb ik het wel goed begrepen? Waarom zie ik dat nu pas? maar bovenal: Waarom denkt iedereen anders terwijl het Woord het Woord is…….? Zelfs de bijbel vertalingen verschillen soms enorm in hun vertaling van woorden, hoe kan dat?

Als je bijbel verhalen leest lijkt het juist dat iedereen, God op dezelfde manier begrijpt, er bijna geen twijfel is over betekenissen van woorden, maar bovenal begrip en opvolging van Gods Woord, en dat terwijl we nu steeds tegen elkaar roepen “dit is God’s bedoeling” en we soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Hebben we het dan zo mis? begrijpen we de bijbel dan totaal niet? of kunnen we elkaar in waarde laten en er op vertrouwen dat ieder zijn eigen weg met God gaat, kunnen we voor elkaar bidden dat we God’s stem goed gaan verstaan, tijd gaan nemen om Hem te horen en te zien in ons leven?  Beseffen dat we allemaal een ander lichaamsdeel zijn van dat hele grote lichaam? Ik bedoel mijn ogen zijn om te kijken, mijn neus om te ruiken, als ik een van deze zintuigen aan mijn voet of knie zou geven, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren, maar denk dat ik vaak mijn hoofd stoot dan..

En toch denk ik ook, als ik hier al moeite mee heb, hoe is het dan met niet gelovigen? Zij zien christenen leven op hun eigen manier, maar de een is vriendelijker dan de ander of de een is strenger dan de ander. Wat voor beeld geven wij af? een beeld waarin het lijkt of wij net zoals de ongelovigen leven, of doen wij toch dingen net even anders, waardoor we opvallen. Buiten dat om, kan ik me dan ook heel goed voorstellen dat mensen zeggen dat ze niet in God gaan of willen geloven, want als wij het al niet weten en geen antwoorden op vragen kunnen geven terwijl we de bijbel tot onze beschikking hebben en bovenal God’s stem, waarom zou je dan gaan geloven? Als christenen net zo leven al “goede ongelovigen” dan is er niet veel verschil en de houvast die wij bij Jezus vinden, vind men dan bij elkaar of in alles waar de reclame’s van beloven dat ze steun en hulp bieden.

Nee voor mijn gevoel mis ik soms een hoofdstuk, zie ik geen verschil tussen gelovig en ongelovige, en is dit een worsteling die ik echt wel bij God neerleg, in de hoop het ooit te gaan begrijpen. Deze tekst hangt bij mij op de muur en doet me beseffen dat ik, gewoon mag leven, maar dat het niet altijd makkelijk is.

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top