Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Lees en denk mee…. 2 korintiërs 5: 15

De Korinthe brieven, wat kan je daar vaak door heen bladeren, in lezen, en steeds weer nieuwe dingen ontdekken maar bovenal leren.
2 brieven geschreven door Paulus aan de gemeente te Korinthe, duidelijke brieven over hoe te leven, en zeker niet te luisteren naar valse leraren.

Bovenstaande tekst las ik van de week en vlak hierna las ik Johannes 7: 15-17

En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de Schriften zonder onderwezen te zijn? Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.
Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.

Deze teksten samen zette mij aan het denken.

Jezus is gestorven voor o.a. mij en jou, en Hij geeft aan dat als wij de wil hebben om Hem te leren kennen en Zijn wil te gaan doen, dan zullen wij weten van wie het onderricht komt.  Wij kunnen dus onderscheiden van wie het woord afkomstig is wat tot ons gesproken word door anderen, of dat nou een voorganger of een vriend is. Maar houd dat dan ook niet in dat wij goed moeten beseffen dat Jezus voor ons is gestorven en dat wij dus ook gestorven zijn?!

Wij zijn dood, ons oude ik is dood, vanaf het moment van onze doop, Jezus leeft in ons. Dus als wij levend zijn in Jezus hoe kan het dan dat wij niet zien en horen (weten) wie er spreekt? Dat wij nog steeds voor ons zelf leven in plaats van voor Hem? oftewel de dingen doen die we zelf prettig vinden, in plaats van de dingen die God prettig vind! denk aan bijbel lezen, stil zijn, luisteren.

2 Korintiërs 5: 16 begint met: “Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees;” maar als ik naar mezelf kijk zie ik toch met regelmaat dat vlees weer voorbij komen. Hoe kan dat toch? Dat vlees zou toch dood moeten zijn?!

Opgeslokt door onze dagelijkse bezigheden, is stil zijn. lezen, bidden er bijna niet meer bij hoor ik met regelmaat om mij heen. En als ik dan naar mezelf kijk dan merk ik dat ik ook meer tijd vrij wil maken voor God dan dat ik nu vaak doe. Het begint met een plaatje maken voor mijn blog, of een tekst op zoeken, en vervolgens zie ik Pinterest pagina’s voor mijn neus en ben ik een uur verder. Afleiding is er dus volop om ons heen en aan ons de kunst om ons hier van af te sluiten, om tijd vrij te maken in onze agenda om tot God te keren. Om te leren hoe onze Herder tegen ons spreekt, zodat we Hem steeds beter kunnen verstaan en daardoor steeds meer van ons vlees kunnen laten afsterven en Hem plek in ons laten krijgen, waardoor God daadwerkelijk bij ons kan wonen, dat wij Zijn tempel kunnen zijn.

Tijdens het schrijven van dit blog, valt mijn ook op dit onderstreepte stukje in mijn bijbel:

Vooral die laatste zin.. : “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”.

Probeer komende week de brieven 1 Korintiërs en 2 Korintiërs eens te lezen en stil te zijn, te luisteren naar wat God jou wil laten zien;

  • Ben jij echt gestorven?
  • Is jouw vlees echt dood, zet je alles op zij voor God?
  • Welke dingen moet jij nog laten afsterven, zodat God volledig jou als Zijn tempel kan gaan gebruiken?
  • Besef jij dat het de bedoeling is dat je niet meer voor jezelf leeft? wat houd dat in voor jou?
  • Herken jij of onderricht uit God komt of uit “valse” leraren?

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top