Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Lees en denk mee…. Hebreeën 9: 2-4

Word jij wel eens in verwarring gebracht door een bijbel tekst? ga je dan twijfelen? Dit overkwam mij van de week.

Vorig jaar heb ik met een aantal zusters de bijbelstudie “Jouw hart, God’s huis”, geschreven door Beth Moore, gedaan. Een bijbelstudie over de tabernakel. Een hele leuke en interessante studie. Met onze huisgemeente hebben we de tabernakel ook behandeld, alleen dan met een studie van Sydney Wilson (hier vind je de samenvatting van deze studie). Er word heel veel gesproken over de opbouw van de tabernakel die beschreven staat vanaf Exodus 25. Aangekomen in Exodus 30:6 staat er in de HSV:

U moet het vervolgens vóór het voorhangsel, dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen, vóór het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar Ik u zal ontmoeten. 

en in de basisbijbel:

Zet het altaar vóór het gordijn dat vóór de kist met de platte stenen van het verbond hangt. Op die kist, op het vergevings-deksel, zal Ik je ontmoeten. 

We maakten een tekening, een plaatje, of zochten deze op het internet op en overal zag je het altaar in het Heilige staan.

Totdat mijn schoonvader van de week te horen kreeg dat het plaatje niet klopte, en dit met ons deelde. In Hebreeën 9 staat namelijk dat dit altaar in het Heilige der Heilige staat.

Ook het eerste verbond had regels voor de aanbidding van God. En er hoorde een heiligdom op aarde bij. Want er was een tent opgezet, waarvan het voorste gedeelte de ‘heilige kamer’ werd genoemd. Daarin stonden de kandelaar en de tafel met de heilige broden. En er hing een gordijn met daarachter nóg een ruimte. Die ruimte werd de ‘allerheiligste kamer’ genoemd. Daar stonden een gouden altaar voor de wierook-offers, en de kist van het verbond die helemaal met goud bedekt was. In die kist lagen een gouden kruik met manna, de staf van Aäron die had gebloeid, en de platte stenen van het verbond. Op de kist stonden de gouden engelen die hun vleugels uitspreidden over het vergevings-deksel. Zij verborgen Gods aanwezigheid. Maar over deze dingen wil ik het nu niet hebben. (HSV)

Huh, hoe kan dat nou, spreekt de bijbel zich tegen? Ik ben dan ook van de week zelf eens gaan lezen en heb beide teksten naast elkaar gehouden. Ook een app-je naar mijn zussen gedaan. Ook zij zeiden dat het altaar in het Heilige zou staan, maar allemaal gebaseerd op de tekst uit Exodus. Toen ik dan ook de Hebreeën tekst erbij haalde, bracht dat stof tot nadenken. Toch kwamen we tot conclusie dat je moet gaan kijken waar je de klemtoon legt, hoe je je komma’s en punten leest. En beide teksten naast elkaar gelegd, staat voor mij het altaar toch echt in het Heilige der Heiligen.

Maar heeft dit nou dan nog wat te betekenen? Ik heb geen idee. Er staat dat het wierook-altaar heel erg heilig is omdat het van God is (Exodus 30:10) en dat vind ik nog al niet wat. Het is heilig voor God.

Toch vind ik het soms nog lastig om dingen te begrijpen. Zeker als je terug gaat naar een “grondtekst-woord”. Of dat nou Nederlands, Engels, Hebreeuws enz is. Sommige woorden worden zoveel betekenissen aan gehangen dat het er niet makkelijker op gemaakt word.

Voor mij is dit geval, een kwestie van “omdenken”, punten en komma’s anders lezen.  Maar bovenal een besef dat een reukoffer een welgevallig offer behoort te zijn. Zeker als het in het Heilige der Heilige staat en als het Heilig is voor God. Ik moest denken aan mijn gebeden, zijn dat reukoffers of stinkoffers? Ben ik alleen maar aan het klagen of ook aan het aanbidden, danken, prijzen en lofzingen?

Nee het brengt zeker stof tot nadenken met zich mee.

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top