Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Lees en denk mee…. Jozua 1

Enige tijd geleden schreef ik hier over Jozua, en op een of andere manier kwam het verhaal van Jozua weer bij mij terug in beeld. Waar het vorige keer meer over het avontuur met Rachab ging, kwam dit keer Jozua 1:1-9 bij mij binnen:

Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.
Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.
Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.
Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

(De tekst uit Jozua 1:9 heeft heel lang bij ons in de gang gehangen, naast de jassen, iedere dag kwam ik die dus tegen en op lastige momenten gaf het een soort van boost, bemoediging)

Wat achtergrond informatie over Jozua:

 • Jozua’s oorspronkelijke naam is Hosea, de zoon van Nun en komt uit de stam Efraïm.
 • Jozua krijgt zijn naam van Mozes in Numeri 13:16
 • Jozua word ook wel “Jozua de zoon van Nun” genoemd.
 • Jozua betekend: God is zijn hulp, God redt of God, de Redder
 • Hosea betekend: Verlossing

Jozua krijgt, na de dood van Mozes, de opdracht om het volk het beloofde land in te leiden. Waar Jozua eerst als hulp van Mozes diende, werd hij daarna de aanvoerder om het volk binnen te leiden.

Sterk & moedig zijn

In vers 5 krijgt Jozua te horen dat: “niemand tegenover hem zal standhouden”, dat God met hem is net zoals God met Mozes was, dat God hem niet loslaat en niet verlaat. Daarbij word hem geboden dat hij sterk & moedig moet zijn. Deze woorden “sterk & moedig” worden met regelmaat herhaald in dit eerste deel van Jozua, het word hem als het ware op het hart gedrukt. Het lijkt bijna wel een waarschuwing, naast de bemoedigingen en beloftes die hij krijgt. Het is ook nog al niet wat, een volk een land in leiden, nadat het al jaren door de woestijn gelopen heeft.

Je leest eigenlijk in de eerste verzen de voorbereiding die Jozua moet nemen om het land in te trekken. Het verleden mag hij achter zich laten, de taak die hij had toen Mozes nog leefde is voorbij. Nu mag hij kijken naar de toekomst, een toekomst gegeven door God, waar God heel duidelijk over is. De voorwaarde: “Handel overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft”………

Jozua moet de wet in de praktijk gaan uitvoeren, mag hier niet van af wijken en moet het dag en nacht overdenken. Deze opdracht word vooraf gegaan door de woorden “wees sterk & moedig” en ook weer afgesloten hiermee. Weer die woorden, maar de belofte die hier aan vast hangt is geschreven in vers 8: “Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen”.

Heb jij wel eens mee gemaakt dat jij je verleden achter je moet laten? Dat je in een taak “gerold” bent en nu de opdracht van God krijgt om “sterk & moedig” te zijn om door te gaan in een andere “bediening”

Besef je je dan ook dat als God jou vraagt iets te doen, dat Hij daar dan ook bij aanwezig is, zolang je wel doet wat Hij zegt. Wij mogen dan de wet wel niet meer hebben, maar wij hebben een bijbel waarin de wet staat, maar ook de geboden die we moeten houden omdat we de wet niet meer kunnen naleven. Wil dat zeggen dat dat makkelijk is? Nee, je zal voorbereidingen moeten treffen om de opdracht van God te vervullen.

Durf jij een beslissing te nemen? de beslissing om STERK & MOEDIG te zijn, te beseffen dat God met je is, je niet los zal laten en je niet zal verlaten, maar dat je wel die ene MAAR moet aanhouden:

“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat”…..

Sta op en steek die Jordaan over………

Deel dit bericht op

4 thoughts on “Lees en denk mee…. Jozua 1”

 1. Mooi Natasja! De tekst spreekt ook mij zeer aan. Ik ben vanwege de liefde in een ander land gaan wonen. Tegelijkertijd voelt het als een roeping en pak ik deze oproep als bemoediging op. Dank voor het delen.

 2. Mooi om te lezen Natasja, vooral ook de toevoeging na wees sterk en moedig. Een bemoediging om te weten dat God altijd met je mee gaat!

  En dan het slot een aanmoediging om te gaan staan en de Jordaan over te steken.

  Dank je wel voor deze blog!

  1. Natasja Pruimboom

   Het is zo belangrijk om context te lezen ipv losse teksten, dat maakt zoveel meer duidelijk. Kan net even dat puntje zijn wat we nodig hebben. <3

Leave a Comment

Search
Scroll to Top