Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Lees en denk mee…. Johannes 15

Soms lees je bijbel teksten en vallen je dingen op, dit had ik bij Johannes 15. Hierin wordt er verteld over de wijnstok en de ranken, over de wijnbouwer. Een tekst die bij velen bekend is ” elke rank die in mij geen vrucht draagt neemt hij weg.”

Lees je met me mee?

  • Wat valt jou op in Johannes 15: 1?
  • Johannes 15:2 zegt

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.”(HSV)

  • Wat is dat reinigen nou eigenlijk? Want in Johannes 15:3 staat:

u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb”. (HSV)

  • Wat betekend die waarschuwing in Johannes 15:4; dat een rank niet uit zichzelf vrucht kan dragen als ze niet in de wijnstok blijft….

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft “. (HSV)

Johannes 15:5 maakt duidelijk dat Jezus de wijnstok is, en wij gelovigen de ranken, dat de boodschap dus is dat wij in hem moeten blijven want anders dragen we geen vrucht, wij kunnen dus niets zonder Jezus.

Maar wat is dat in Hem blijven nou eigenlijk???

Ervaar jij ook dat je in Hem moet blijven? Of kabbelt jouw leven lekker door? en als je er goed over nadenkt, merk je dan dat je veel doet zonder Jezus?! bijvoorbeeld naar je werk gaan om te werken, je huishouden doen, koffie drinken bij vrienden, familie, zieken enz., voor je gezin zorgen…. noem het maar op. Alle dingen die in het dagelijks leven zo gewoon zijn geworden, waarbij je misschien wel vergeet om Jezus daarbij te betrekken. Want het is tenslotte het normale, dagelijkse leven wat wij leiden, dat hoort er bij.

Toch staan er ook consequenties in Johannes 15:6 en deze vind ik wel zwaar. ..

“Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.” (HSV)

Je word gesnoeid…. en je verdort, om vervolgens in het vuur geworpen te worden als je niet in Hem blijft. De oplossing en beloning word aangedragen in Johannes 15:7-8:

“Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent“. (HSV)

Laat dus vooral Zijn woord in je blijven, zodat je vrucht kan dragen en God kan verheerlijken, wees een discipel van Jezus.

Toen ik verder las viel mij nog wat op; Johannes 15:9-10 :

“Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 

Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf”. (HSV)

We moeten ons dus wel aan de geboden houden…. zijn dat meerdere geboden of komen we weg met het gebod in Johannes 15:12, het gebod van elkaar liefhebben?

Tijdens het lezen van Johannes 15  kreeg ik ook Hebreeën 4:12 voor ogen:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (HSV)

Ik dat we ons toch eens achter de oren moeten krabben en bij onszelf te raden moeten gaan of God’s woord voor ons echt zo scherp is? Of lezen we het en houd het daar mee op?

Als ik mij planten snoei zorg ik er voor dat het een scherpe schaar is zodat de planten geen rare scheuren krijgen en dus geen “sap” verliezen. Oftewel scherp is beter voor de groei…. Durf jij je te laten snoeien met een scherp zwaard? Laat jij ranken in je leven, die geen vrucht dragen wegsnoeien en vruchtdragende ranken reinigen zodat die meer vrucht gaan geven?

Toch staat er ook weer een belofte voor ons in Johannes 15:11, waar ik graag mee af wil sluiten:

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Deel dit bericht op

1 thought on “Lees en denk mee…. Johannes 15”

  1. Hebr heb ik van de week ook al een paar keer onder ogen gehad. Mooi dat het steeds terug komt dat God je de dingen laat zien die Hij belangrijk voor je vind. Mooie uitleg bij deze tekst, waar je inderdaad zo over heen zou lezen omdat je die tekst nu inmiddels wel kent.

Leave a Comment

Search
Scroll to Top