Overdenking

Samenkomst 12 maart

Gisteren hadden we samenkomst bij mijn schoonzusje en zwager, en dit keer had schoonpapa een tekst uit Daniel 9 die hij wilde delen met behulp van deze tekst van de website Elim.

Deze tekst kwam ter sprake omdat Daniël 9:26 (basisbijbel) vaak word gekoppeld aan de antichrist, en omdat we de laatste tijd steeds meer (nieuwe) inzichten krijgen was deze tekst het onderzoeken zeker waard.

Ik denk dat het belangrijk is om de gehele context van het verhaal te lezen, dus Daniël 9:20-27, hieronder de tekst uit de Herziene statenvertaling:

Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God
Vers 21 terwijl ik [mijn] gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen [en] raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer.
Vers 22 Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.
Vers 23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en [nu] ben ik zelf gekomen om [u dat] te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.
Vers 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid [tot stand] te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
Vers 25 U moet weten en begrijpen: vanaf [de tijd dat] het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, [verstrijken] er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar [wel] in benauwde tijden.
Vers 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, [een volk] dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de [overstromende] vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen [waartoe] vast besloten is.
Vers 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week [lang]. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

We ontdekken dat Daniël al een tijdje aan het bidden is en dan verschijnt Gabriël aan hem. Gabriël komt om om uitleg te geven over een visioen wat Daniël gezien heeft en deze uitleg begint bij vers 24.

In vers 24 staat zeventig weken, en wat opviel is dat er bijvoorbeeld in studiebijbel staat: zeventig zeventallen, welke vertaald zijn als 70 weken. Ook de getallen genoemd in vers 25 worden vertaald met zeventallen.

Wat moet je nu met die getallen?? Voor mij nog een abracadabra, al heb ik wel het idee dat de tijden zoals wij ze kennen en lezen in de bijbel, niet overeenkomen met de tijdspanne zoals wij ze kennen – hanteren. hierdoor maakt het het lastig om Bijbelse tijdsuitdrukkingen te kennen en plaatsen in onze tijd. Als ik dan ook nog eens 70 zeventallen lees, dan ben ik de draad kwijt. De Joodse telling is heel anders dan die van ons, wij zeggen dat het 2017 is, maar zij zeggen dat het 5787, oftewel een materie die lastig te begrijpen  is.

Daniël is een boek waarin veel word geschreven over de eindtijd, en hangt dan ook samen met openbaringen. Daniël kreeg ook als opdracht om visioenen geheim te houden, dus laat staan dat het voor ons begrijpbaar is, als niet alles bekend is. God had overal een bedoeling mee, en hier dus ook.

Maar wat moet je nu met de tekst in vers 26?  “De Messias zal uitgeroeid worden, maar niet voor Hemzelf.” De Messias is voor mij nog altijd Jezus, en hij is “uitgeroeid” gestorven, niet voor Hemzelf maar voor ons, voor onze zonden en dit was toch al een aantal jaren geleden. De Hij waar over gesproken word in vers 27, refereer ik terug naar de Messias in 26, oftewel “Jezus zal voor velen het verbond versterken, één week lang”.  Maar ja wat moet je dan met die week? ik weet het niet. Ik weet wel dat Hij door Zijn sterven het slachtoffer en graanoffer heeft laten verdwijnen.

Eigenlijk is het dus gewoon een heel moeilijk stuk, waar ik nog geen touw aan vast kan knopen, en ik hoop dat ik naarmate de tijd vordert meer inzichten krijg. In tussentijd ben ik bezig met het uitpluizen van Openbaringen, maar dit gaat niet zo makkelijk. Ook hier veel verwijzingen en onduidelijk teksten, maar toch ook veel herkenbare.

We blijven in gebed, in de hoop dat God dit stukje duidelijk zal maken.

Deel dit bericht op

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg mij!

Nieuwsbrief ontvangen?