Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Uit welke put haal jij water ?

Johannes 4:6-30

6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.
10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
15 De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.

Soms gebeuren er dingen in je leven waarbij je even stil gezet word en God tot je spreekt, van die “Aha” momentjes zeg maar, maar deze momenten zijn er alleen maar als je oprecht en eerlijk bent.  Net zoals de Samaritaanse vrouw niet begreep waarom haar om water werd gevraagd, en ze toch eerlijk antwoord gaf op de vraag over haar man. Ze hield geen mooi plaatje voor, had geen masker op, nee ze verbaasde zich juist dat Jezus, een Jood, aan haar, een Samaritaanse, om water vroeg.

Is het jouw wel eens overkomen dat jou wat gevraagd word waarvan je eigenlijk denkt : “Waarom word dit aan mij gevraagd?” Hoeveel zelfvertrouwen heb jij om dan in gesprek te gaan, om te kijken of je de taak aan kan? Of blijf je vragen stellen? Blijf je onzeker? Neem je de tijd om antwoorden tot je door te laten dringen, om door te vragen totdat je een antwoord krijgt wat je begrijpt?

Hoeveel lef heb jij om een taak op je te nemen die eigenlijk niet in jouw karakter, straatje, ervaring o.d. past? Durf jij op God te vertrouwen? Durf jij je eigen put in de steek te laten en uit de put van het levende water te gaan drinken?

Laat je verfrissen, vernieuwen, en aanbidt God. Luister – lees zijn woord en geloof.

Put uit de juiste waterput…

Deel dit bericht op

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter

Leave a Comment

Scroll to Top