Overdenking

Wat doe jij op zondag?……..

Velen weten dat wij al een aantal jaar niet meer naar de kerk gaan, en ik krijg dan ook met regelmaat de vraag: Wat doe jij op zondag?

Ja wat doen wij op zondag nou eigenlijk? Ik kan dan wel met antwoorden komen zoals huisgemeente of samenkomst, maar dat is niet Wat wij doen, ja ook wel een beetje, we komen samen.. Wie zijn we? Nou eigenlijk is dat mijn schoonfamilie en ik.

Toen we besloten om niet meer naar de kerk te gaan zijn we een huisgemeente begonnen met mijn schoonouders, vrienden van mijn schoonouders en hun kinderen. We kwamen wekelijks bij elkaar, een groep van ca. 11 volwassenen en 6 kinderen. Door o.a. verhuizing zijn we met een kleinere groep overgebleven en komen we nu met 6 volwassenen en 4 kinderen samen. We starten om ca. 10 uur en praten dan met elkaar, over het dagelijks leven, wat er speelt, wat we mee gemaakt hebben, wat er op stapel staat, wat we gehoord hebben, delen waar we vragen over hebben, maar wat we ook zeker doen is bijbel lezen. Het woord van God staat centraal, en of dat nou is omdat mijn schoonvader (onze “oudste”) wat heeft voorbereid, of omdat iemand wat op zijn pad/hart heeft gekregen, we willen God laten spreken.

Gisteren was ook zo’n zondag dat we samen kwamen, dit keer waren schoonzus & zwager met de kids, uit Duitsland, ook aanwezig. Nadat ik een stukje had gedeeld wat ik gelezen had die week en waar ik mijn vraagtekens bij had staan, zijn we verder gaan lezen in het Mattheüs evangelie. We zijn bij Matteüs 7, welke we lezen in de Herziene Statenvertaling, tussendoor bespreken we de verzen:

Vers 1  Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
Vers 2  want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u [zelf] geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Wat is oordelen nou eigenlijk?

Vers 3  Waarom ziet u [wel] de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw [eigen] oog niet op?
Vers 4  Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw [eigen] oog?
Vers 5  Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed [kunnen] zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Hoe vaak overkomt het jou dat je een ander terecht wijst of aanspreekt op gedrag, terwijl je het zelf eigenlijk ook niet helemaal op de juiste manier doet?

Vers 6  Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, [zich] omkeren en u verscheuren.

Ja was is dat heilige nou eigenlijk? is dit een tekst die je letterlijk moet nemen of symbolisch? Er staat een tekstverwijzing naar Spreuken 9:8 die hebben we erbij gepakt:

Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten, Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben.

Vers 7  Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
Vers 8  Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.
Vers 9  Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?
Vers 10  Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?
Vers 11  Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
Vers 12  Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

Bid jij ook? Hoe belangrijk vind je bidden eigenlijk? Kan je de vergelijking door trekken naar je eigen kinderen?

Vers 13  Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
Vers 14  maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Velen van ons zullen dit plaatje wel herkennen, wij hebben deze poster aan de muur hangen en is soms interessant om goed te bekijken.

Vers 15  Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
Vers 16  Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
Vers 17  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Vers 18  Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
Vers 19  Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Vers 20  Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
Vers 21  Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Vers 22  Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Vers 23  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Vers 24  Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
Vers 25  en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
Vers 26  En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
Vers 27  en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
Vers 28  Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
Vers 29  want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Wat een boodschap en waarschuwing om mee te eindigen.

Vandaag liep ik in het bos met de hond, en ik zag allemaal geknakte en bladerloze bomen staan. Er schoot meteen een gedacht door mijn hoofd heen:

Ik ben ook zo’n geknakte boom, maar ook bomen die gebroken zijn daar groeien weer nieuwe takken aan en die gaan weer bloeien, ik wil ook graag zo’n boom zijn, die af en toe eens flink leeg geblazen word, lees oude vleselijke gewoontes achter me laten – leren loslaten, om vervolgens weer in bloei te mogen gaan staan en vrucht gaan dragen. Ook wij maken namelijk seizoenen in ons leven mee waarin we ons bewust worden van vleselijke gewoontes die we achter ons moeten laten, om het smalle pad naar God’s huis te volgen.

Fijne avond.

Deel dit bericht op

1 gedachte op “Wat doe jij op zondag?……..”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg mij!

Nieuwsbrief ontvangen?