Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Wat geloof jij?

Heb je hier wel eens over nagedacht? of denk je hier nog wel eens over na?

Jezus is gestorven aan het kruis voor jou en mij, maar weet je ook waarom? Besef je wat dit inhoud?

Nu, na 12 jaar, werd ik weer met deze vraag geconfronteerd door zoonlief van 10 jaar.
Hij hoorde dat binnenkort zijn 2 neven worden gedoopt, en zag een filmpje van de doop, in een rivier, van de dochter van een vriendin van mij. Dit zette hem aan het denken.

En dan mag je als mama uitleggen, wel in Jip en Janneke taal natuurlijk, wat dopen is, wat het inhoudt.

De voorganger van de gemeente waar ik gedoopt ben toen der tijd, wilde eerst in gesprek met je, om te horen wat je beweegreden was. De kerk wilde ook dat je een doopstudie deed voordat je het doop fond in stapte, en oh ja, je moest eerst een bekeringsgebed bidden op het moment dat je tot bekering kwam (vertelen dat je zeker wist dat je gelooft in God & Jezus)

Maar goed dopen —-> kopje onder water en weer boven komen.

 • Geloven dat God en Jezus echt zijn, echt bestaan.
 • Geloven dat God ooit eens bedacht heeft dat hij een perfecte wereld wilde maken met mensen, maar dat deze mensen, doordat ze de mogelijkheid kregen om zelf keuzes te maken, eigenlijk niet zulke goede beslissingen maakten (en nog steeds niet maken), niet het perfecte plaatje vormden zoals gehoopt.
 • Geloven dat Hij, God,  zijn zoon Jezus als levend voorbeeld heeft gegeven aan de mensen.
 • Geloven dat er mensen waren, die niks van Jezus moesten weten, en Hem dood wilde hebben.
 • Geloven dat God dit toestond, dat Hij er een doel mee wilde bereiken, namelijk alle offers die men normaal zou moeten brengen voor de gedane zonde, vervangen door Jezus.
 • Geloven, is dus beseffen dat Jezus het lam is, dat jij en ik eigenlijk moeten offeren iedere keer dat je iets doet wat eigenlijk niet handig is (mag), volgens de wet die God gegeven heeft aan Mozes (oude testament).
 • Geloven dat Jezus dit Lam was (is) en dat Hij dus voor jouw zonden gestorven is, degene die je gedaan hebt, maar ook degene die je nog gaat doen.
 • Geloven dat Jezus aan dat kruis is gestorven en na 3 dagen is opgestaan

Maar dit alles kan je wel geloven, maar hier houdt het niet mee op. Hier hoort ook nog bij, dat als je zegt dat je dit gelooft, je je ook beseft, dat het hier niet op houdt, dat je beseft dat je vanaf deze stap dus actief moet gaan worden, actief in de zin van:

 • Bijbel lezen (kennis op doen, informatie verzamelen, lezen over het leven van Jezus)
 • Bidden (een relatie aan gaan met God, praten met God0
 • Stil zijn (luisteren naar God, naar wat Hij je wilt vertellen, laten zien)
 • Op onderzoek uit gaan (Je relatie verdiepen, leren wat God voor jou in petto heeft, leren luisteren naar Hem, ontdekken waar Hij jou nodig heeft)
 • Gesprekken aan gaan met andere gelovigen (kennis opdoen, ervaringen horen, bemoedigingen krijgen en geven, wonderen zien en laten zien)
 • Het evangelie vertellen aan anderen (open durven praten over je geloof, Jezus & God niet verloochenen.

Je ziet, dopen is dus niet even kopje onder en klaar, nee je zegt er mee dat je dus bereid bent om Jezus te volgen, om Hem beter te willen leren kennen, en het er voor over te hebben dat je dus soms je eigen willetje aan de kant zet omdat God het beter weet, en beter met je voor heeft. ….

Matteüs 19: 16-22 is een mooi voorbeeld van iemand die ook graag Jezus wilde volgen maar geen afstand kan/wil doen van zijn eigen dingen

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?
Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.
Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;
eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.
Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Wat geloof jij?

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Scroll to Top