Wat is geluk?????

De laatste paar dagen word ik steeds geconfronteerd met de term “geluk”.
Niet alleen in mijn eigen leven maar ook in andermans leven, op een of andere manier is dit dus iets wat heel erg speelt bij  mensen. Ook bij mij.

Hoe kan het toch zo zijn dat de één een gelukkig gezin heeft maar ziek is en de ander gescheiden is en zijn kinderen niet meer ziet. Is de wereld echt zo gebroken?….
Ja, hier bij deze kleine dingen begint het “geluk” al. Toch is het mooi om te zien dat ondanks de gebrokenheid er toch geluk is. Dat als je ziek bent je juist van je gezin kan genieten. Maar je zou bijna zeggen waarom moet er iets van gebrokenheid zijn, waarom kan het niet alleen dat gelukkige gezin zijn zonder die ziekte.

En wij dan? Genieten van een avondje samen weg, maar op tijd terug moeten i.v.m. een oppas.
In verhouding met het eerste verhaal  stelt ons verhaal natuurlijk niets voor, maar het is wel een voorbeeld om te laten zien dat ieder zijn geluk van iets anders af hangt.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Wat is ons doel?? Wat is genieten in geestelijk opzicht en wat is genieten in menselijk opzicht…
Maar wat is “Geluk” nu eigenlijk??

Wikipedia zegt:

Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid, en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.

De vandale zegt:

ge·luk (het; o) 1 gunstige loop van omstandigheden; voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel geluk hebben 
2 aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt

Als je alles vanuit menselijk oogpunt, menselijke standaarden bekijkt dan is geluk voor iedereen anders. Voor de een is dat een bloemetje, voor de ander een heleboel geld, gezondheid.
Zelf moest ik weer even met beide benen op de grond komen en mocht ik ervaren wat God met “geluk” bedoeld. Voor mijn gevoel was ik weer teveel in de “menselijke” wereld aan het denken en daardoor even van het padje.
(Enkele jaren geleden, voor mijn bekering, zou ik gezegd hebben “je spoort niet met je geestelijke geluk”)
Ik ben met mijn neus weer richting God gegaan, en heb hem gevraagd “Wat is geluk nou eigenlijk?, Waar mogen wij van genieten? en last but not least hoe kunnen wij anderen helpen gelukkig te zijn??
Alleen het naar God toe gaan, bracht mij al een gelukkig gevoel. De boodschappen die ik mocht luisteren en lezen lieten een radartje in mij draaien. Dat radartje bracht mij weer op mijn gevoel, het gevoel dat ik dingen niet goed genoeg doe. Dat het altijd beter kan dan wat ik doe… 
Dit is een mooi streven maar brengt onrust en nare gevoelens met zich mee. En dit is dus juist hetgeen wat je geluk weg neemt. Als je alles doet naar je beste kunnen en geweten, dan is het goed. Dan mag je er van genieten, en weten dat God dat ook ziet en er verder mee aan de slag gaat. Je hoeft namelijk niet alles alleen te doen. Wij zaaien en hij oogst…. 
Bij het zoeken naar het woord geluk in de bijbel strandde ik bij de psalmen. Psalm 1 begint meteen:
1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Oftewel, logisch dat ik me wat rustiger voelde toen ik in Zijn woord ging lezen.. Dat is namelijk wat God ons leert. 
Een antwoord op het “waarom hij wel en ik niet”, heb ik niet. En ik kan me voorstellen dat je denkt “lekker makkelijk praten zo, jij hebt geen ellende zoals ik die heb”. 
Maar ook daarvan wil ik je mee geven, probeer niet oppervlakkig te kijken naar mensen, je weet niet wat achter die persoon schuilt, waar hij/zij in leeft. Belangrijker, vind ik, kijk naar jezelf, naar wat je wel hebt en ga daar eerst eens van genieten, voordat je je gaat vergelijken met anderen. Want als je dat gaat doen zal je nooit Geluk vinden…. 
Psalm 37:4
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.

Psalm 40:

17 Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen:
‘Groot is de HEER.’
 Heb ontzag voor de HEER
1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
2 Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
4 God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
7 Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
8 Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.
9 Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.
10 Graan zal je voorraadschuren vullen,
je kuipen lopen over van wijn.
11 Mijn zoon, een berisping van de HEER
mag je nooit terzijde schuiven,
zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
12 want de HEER straft wie hij liefheeft,
zoals een vader die houdt van zijn zoon.
13 Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.
14 Wijsheid levert meer op dan zilver,
geeft meer profijt dan goud,
15 is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.
16 Met haar ene hand schenkt ze een lang leven,
eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
17 Haar wegen zijn lieflijk,
haar paden vredig.
18 Ze is een levensboom voor wie haar omhelst,
wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
19 De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest,
de hemel met inzicht gevestigd.
20 Door zijn kennis brak het water los uit de diepte
en druppelt er dauw uit de wolken.
21 Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad,
verlies die nooit uit het oog.
22 Ze zullen een bron van leven voor je zijn,
een sieraad om je hals.
23 Je zult veilig je weg kunnen gaan,
nergens zul je struikelen.
24 Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat,
je slaap zal vredig zijn.
25 Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt
door onheil dat van goddelozen komt.
26 Je kunt vertrouwen op de HEER,
hij beschermt je tegen hinderlagen.
27 Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.
28 Zeg nooit tegen je medemens:
‘Ga weg, kom morgen maar terug,’
terwijl je hebt wat je hem schuldig bent.
29 Behandel hem niet zo schandalig
terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld.
30 Maak geen ruzie met iemand
die je geen kwaad berokkend heeft.
31 Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt,
kies niet de weg die hij gaat,
32 want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat,
maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
33 De HEER vervloekt het huis van goddelozen,
maar de woning van rechtvaardigen zegent hij.
34 Met spotters drijft hij de spot,
maar verschoppelingen schenkt hij zijn gunst.
35 Wijzen verwerven eer,
dwazen torsen schande.
(spreuken 3)

Deel dit bericht op

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg mij!

Nieuwsbrief ontvangen?