Wat natuurlijk lijkt, maar niet altijd natuurlijk voelt.

Zit jouw perfectionisme ook in de weg?

Zit jouw perfectionisme je ook in de weg? Bij mij heeft dat zich lange tijd wel gedaan, met alle gevolgen van dien.

Toen ik in 2009 in een burn-out terecht kwam, raakte ik de bodem als het ware. Van daar uit mocht ik weer omhoog klimmen, en voor mijn gevoel was dat vaak 2 stappen vooruit en 1 weer terug. Toch heb ik in die tijd veel over mezelf geleerd, en met regelmaat kijk ik terug op die tijd en de tijd die daarna kwam. Nog steeds ben ik lerende, en zie ik dingen die ik nu anders doe dan toen.

Perfectionisme was 1 van mijn valkuilen, maar was ik wel zo perfectionistisch? Nee, want vaak lukt hetgeen ik wilde niet, wat dan weer frustratie opleverde, stress. Het was een vicieuze cirkel waar ik in zat en die is door de burn-out doorbroken. Helaas op die manier, maar ja schijnbaar wilde ik het op een andere manier niet leren?!

Markus 10:27 zegt:

Maar Jezus keek hen aan en zei: “Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk”

Waarom doen wij dan zo ons best om alles mogelijk te maken?

De laatste tijd ben ik meer bijbel gaan lezen en merk ik dat ik ook heel veel vragen heb, door die vragen komt toch het stukje perfectionisme weer om de hoek kijken en dat levert dan ook weer vragen op. Waar ik op mijn eigen vragen vaak antwoorden vind in de bijbel, vind ik op mijn vragen vanuit het perfectionisme vaak geen antwoorden, en eigenlijk weet ik ook wel waarom.

De vragen en gedachten die ik o.a. dan heb zijn:

  • Wat is God’s weg met mij?
  • Als ik nou duidelijk hoor wat God tegen mij zegt, dan kan het niet mis gaan, dan heb ik een doel voor ogen.
  • Als ik weet wat God met mij wil, dan kan ik ook geen fouten maken.

Ik ben er ondertussen achter dat de woorden: “God is voor onze zonden aan het kruis gegaan”.  Meer betekenis heeft dan dat er altijd over uitgelegd werd.  Matteüs 5: 17-19 zegt:

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie [ze] doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen… De wet waar het hier om gaat is de wet van Mozes. Deze wet is te vinden in de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel. Deze vijf boeken, “De Vijf Boeken van Mozes,” staan ​​bekend als de Thora (“Wet”) in de joodse religie.  Het woord Thora (ook wel als Tora, Torah of Thorahgeschreven) is het Hebreeuwse woord dat leer, instructie of wet betekent.

Deze vijf boeken zijn:

  • Genesis (Bereshiet)
  • Exodus (Sjemot)
  • Leviticus (Wajikra)
  • Numeri (Bamidbar)
  • Deuteronomium (Dewariem)

Deze wetten zijn dus vervuld in Jezus dood, pff wat fijn, want dat had ik nooit allemaal kunnen naleven.  Maar ze zijn vervult en dat betekent bij mij dat ze niet zijn afgeschaft… Hmmm nadenker. Het gaat dus om de geboden, de 10 geboden, die moeten we naleven, maar ook dat stukje brengt bij mij de laatste paar dagen flinke vragen met zich mee. Ik merk dat mijn perfectionisme langzaam aan is verdwenen, maar toch stiekem nog probeert zijn kop te laten zien. Toch blijf ik zoeken, en in gesprek met God, Hij kan het doen, niet ik, maar dat kan alleen als ik door ga en niet stil zit, veel bijbel lees en stil ben, goed om mij heen kijk en reageer op dat “kleine stemmetje” in mij, maar bovenal in gebed ga.

Perfectionisme levert alleen maar strijd en onduidelijkheid op, terwijl we weten dat we het toch nooit perfect kunnen doen, dus waarom nog druk maken (zeg ik nu na jarenlange strijd) Leef van dag tot dag, draag iedere dag op aan God, sta open, ook voor dingen die je niet prettig vind, maar durf de sprong in het diepe te wagen, en vertrouw erop dat ook het onbekende, bekend is bij God.

Deel dit bericht op

Leave a Comment

Search
Scroll to Top